GRADUACJA 2017
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom WSIiZ


ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA - 28 października 2017 r. (tj. sobota), godz. 10.00
ABSOLWENCI STUDIÓW II STOPNIA - 28 października 2017 r. (tj. sobota), godz. 14.00
Miejsce: Aula KM8, Centrum Edukacji Międzynarodowej, Kielnarowa

INFORMACJA

W Graduacji mogą uczestniczyć Osoby, które wypełnią poniższy formularz rejestracyjny. Aby otrzymać dyplom podczas Graduacji, konieczne jest odebranie z Dziekanatu odpisów dyplomów w terminie do 15 października br. Informujemy, że podczas Graduacji, Władze Uczelni wręczą Absolwentom dyplomy oraz listy gratulacyjne w związku z ukończeniem studiów. Osoby, które nie rozliczą się w Dziekanacie, zachęcamy również do uczestnictwa w Graduacji – wówczas otrzymają z rąk Władz Uczelni list gratulacyjny. Do udziału w uroczystości, zapraszamy także Państwa Rodziny i Przyjaciół.


Czy chcesz wziąć udział w GRADUACJI ?

Tak, chcę wziąć udział w Graduacji

Nr albumu:


Nazwisko:


Imię:


Płeć:


Telefon:


Adres e-mail: *

* Prosimy o podawanie prywatnego adresu e-mail, ponieważ studencki adres email zostanie zablokowany po obronie pracy dyplomowej. Na wskazany adres e-mail prześlemy szczegóły organizacyjne oraz program.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na potrzeby Klubu Absolwenta, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926. Ponoszę również pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych danych w formularzu. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany (-a), iż przysługuje mi prawo zmiany lub usunięcia moich danych osobowych. O wszelkich zmianach moich danych osobowych poinformuję Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poprzez e-mail: absolwent@wsiz.rzeszow.pl.Kontakt:
Biuro Organizacji i Współpracy Zewnętrznej WSIiZ
tel. 17 866 1254/ 17 866 1401
email: bow@wsiz.rzeszow.pl