GRADUACJA 2018
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom WSIiZ


ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA - 17 listopada 2018 r. (tj. sobota), godz. 10.00
ABSOLWENCI STUDIÓW II STOPNIA - 17 listopada 2018 r. (tj. sobota), godz. 14.00
Miejsce: Aula KM8, Centrum Edukacji Międzynarodowej, Kielnarowa

INFORMACJA

W Graduacji mogą uczestniczyć Osoby, które wypełnią poniższy formularz rejestracyjny. Aby otrzymać dyplom podczas Graduacji, konieczne jest odebranie z Dziekanatu odpisów dyplomów w terminie do 6 listopada br. Informujemy, że podczas Graduacji, Władze Uczelni wręczą Absolwentom dyplomy oraz listy gratulacyjne w związku z ukończeniem studiów. Osoby, które nie rozliczą się w Dziekanacie, zachęcamy również do uczestnictwa w Graduacji – wówczas otrzymają z rąk Władz Uczelni list gratulacyjny. Do udziału w uroczystości, zapraszamy także Państwa Rodziny i Przyjaciół.


Czy chcesz wziąć udział w GRADUACJI ?

Tak, chcę wziąć udział w Graduacji

Nr albumu:


Nazwisko:


Imię:


Płeć:


Telefon:


Adres e-mail: *

* Na wskazany adres e-mail prześlemy szczegóły organizacyjne dot. Graduacji.
Obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (zwana dalej „WSIiZ”).
2) Przestrzeganie zasad ochrony danych we WSIiZ, nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@wsiz.rzeszow.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do organizacji Graduacji, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia Graduacji.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (zwana dalej „WSIiZ”).
2) Przestrzeganie zasad ochrony danych we WSIiZ, nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@wsiz.rzeszow.pl.
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do organizacji Graduacji oraz w celu wysyłania informacji o wydarzeniach otwartych, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kontakt:
Biuro Organizacji i Współpracy WSIiZ
tel. 17 866 1254/ 17 866 1401
email: bow@wsiz.rzeszow.pl