GRADUACJA 2020
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom WSIiZ


Miejsce: Aula KM8, Centrum Edukacji Międzynarodowej, Kielnarowa

KOMUNIKAT ORGANIZATORA

Szanowni Państwo!
Drodzy Absolwenci!


informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemii, zostaliśmy zmuszeni do przełożenia terminu uroczystości Graduacji, która miała odbyć się 23 maja br. (sobota) w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację, ale bezwzględnym priorytetem jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz członków Państwa Rodzin.

Nowy termin Graduacji zostanie ustalony po ustaniu zagrożenia epidemii, o czym poinformujemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przełożenie terminu Graduacji nie oznacza zawieszenia możliwości rejestracji udziału w tej wyjątkowej uroczystości. Dlatego już dzisiaj zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Zdajemy sobie sprawę, że uroczystość wręczenia dyplomów jest zarówno dla Państwa jak i Państwa najbliższych ważnym wydarzeniem, dlatego deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby ta uroczystość była dla Państwa niezapomnianym wydarzeniem.


#ZOSTAŃ W DOMU

Włączając się w akcję #zostańwdomu, polecamy Państwu relacje filmową z ostatniej Graduacji oraz relacje filmowe ze spotkań zrealizowanych przez naszą Uczelnię w podkarpackich instytucjach kultury.


Zobacz film z ostatniej graduacji


ZOBACZ RELACJE FILMOWE Z AUTORYTETAMI NAUKI I KULTURY
Czy chcesz wziąć udział w GRADUACJI ?

Tak, chcę wziąć udział w Graduacji

Nr albumu:


Nazwisko:


Imię:


Płeć:


Telefon:


Adres e-mail: *

* Prosimy o podawanie adresu e-mail z wyłączeniem adresu studenckiego w domenie @student.wsiz.rzeszow.pl, ponieważ studencki email będzie nieaktywny po obronie pracy dyplomowej. Na wskazany e-mail prześlemy szczegóły organizacyjne Graduacji.
Obowiązek informacyjny zgodny z przepisami Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”).
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@wsiz.rzeszow.pl.
3) W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie przez WSIiZ danych osobowych:
a) dane te będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Graduacji, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
b) ze względu na ewentualne skargi, zażalenia oraz roszczenia dane te będą przechowywane przez 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało zrealizowane wydarzenie.
4) W przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji na temat innych wydarzeń otwartych, dane osobowe będą:
a) przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
b) przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5) W przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych dane osobowe będą:
c) przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
d) przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kontakt:
Biuro Organizacji i Współpracy Zewnętrznej
tel. 17 866 1254/ 17 866 1401
email: bow@wsiz.rzeszow.pl