GRADUACJA A.D. 2021
Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych
i pamiątkowych biretów absolwentom WSIiZ


20 listopada 2021 r. (tj. sobota), godz. 10:00 -
ABSOLWENCI WSIiZ STUDIÓW II STOPNIA

27 listopada 2021 r. (tj. sobota), godz. 10:00 -
ABSOLWENCI WSIiZ STUDIÓW I STOPNIA


Miejsce: Aula KM8, Centrum Edukacji Międzynarodowej, Kielnarowa

INFORMACJA

Uroczystość zakończenia studiów we WSIiZ to prawdziwe święto dla Absolwentów. Wyjątkowa oprawa, togi absolwenckie, birety, przemówienia, gratulacje, pamiątkowa sesja fotograficzna, toast, poczęstunek – to tylko niektóre elementy tej wyjątkowej uroczystości. Z uwagi na czas pandemii Covid-19, liczba osób biorących udział w wydarzeniu jest ograniczona. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia formularza.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły wydarzenia. Informacje będą na bieżąco aktualizowane na portalu WSIiZ (wsiz.edu.pl). Wszelkie zmiany wynikać będą z obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów w związku z pandemią COVID-19.

Dodatkowo, z uwagi na liczne grono tegorocznych Absolwentów studiów I stopnia, Organizatorzy informują, że w przypadku wyczerpania limitu miejsc w Auli KM8, rozważamy organizację II tury uroczystości w dniu 27 listopada br. o godz. 13.00, dedykowaną wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia.


Serdecznie zapraszamy tegorocznych absolwentów WSIiZ A.D. 2021

Zobacz film z ostatniej graduacji


ZOBACZ RELACJE FILMOWE Z AUTORYTETAMI NAUKI I KULTURY
Czy chcesz wziąć udział w GRADUACJI ?

Tak

Nr albumu:


Nazwisko:


Imię:


Płeć:


Telefon:


Adres e-mail: *

* Prosimy o podawanie adresu e-mail z wyłączeniem adresu studenckiego w domenie @student.wsiz.edu.pl , ponieważ studencki adres email stanie się nieaktywny po obronie pracy dyplomowej. Na wskazany e-mail prześlemy szczegóły organizacyjne Graduacji.


Obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (zwana dalej „WSIiZ”).
2) Przestrzeganie zasad ochrony danych we WSIiZ, nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@wsiz.rzeszow.pl.
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do organizacji Graduacji oraz w celu wysyłania informacji o wydarzeniach otwartych, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.”
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Kontakt:
Biuro Organizacji i Współpracy Zewnętrznej
tel. 17 866 1254/ 17 866 1401
email: bow@wsiz.rzeszow.pl