GRADUACJA A.D. 2022
Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych
i pamiątkowych biretów absolwentom WSIiZ


21 maja 2022 r. (tj. sobota), godz. 10:00 -
ABSOLWENCI WSIiZ STUDIÓW I i II STOPNIA
(KIERUNKI: FIZJOTERAPIA, FILOLOGIA, INFORMATYKA, LOGISTYKA)


Miejsce: Aula KM8, Centrum Edukacji Międzynarodowej, Kielnarowa

INFORMACJA

Uroczystość zakończenia studiów we WSIiZ to prawdziwe święto dla Absolwentów. Wyjątkowa oprawa, togi absolwenckie, birety, przemówienia, gratulacje, pamiątkowa sesja fotograficzna, toast, poczęstunek – to tylko niektóre elementy tej wyjątkowej uroczystości. Wśród uczestników uroczystości rozlosowane zostaną także nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły wydarzenia w przypadku zmieniających się wytycznych dotyczących pandemii Covid-19. Informacje będą na bieżąco aktualizowane na portalu WSIiZ (wsiz.edu.pl). Wszelkie zmiany wynikać będą z obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów w związku z pandemią COVID-19.Serdecznie zapraszamy tegorocznych absolwentów WSIiZ A.D. 2022

Zobacz film z ostatniej graduacji


ZOBACZ RELACJE FILMOWE Z AUTORYTETAMI NAUKI I KULTURY
Czy chcesz wziąć udział w uroczystości?

Tak

Nr albumu:


Nazwisko:


Imię:


Płeć:


Telefon:


Adres e-mail: *

* Prosimy o podawanie adresu e-mail z wyłączeniem adresu studenckiego w domenie @student.wsiz.edu.pl , ponieważ studencki adres email stanie się nieaktywny po obronie pracy dyplomowej. Na wskazany e-mail prześlemy szczegóły organizacyjne Graduacji.


Obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (zwana dalej „WSIiZ”).
2) Przestrzeganie zasad ochrony danych we WSIiZ, nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@wsiz.rzeszow.pl.
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do organizacji Graduacji oraz w celu wysyłania informacji o wydarzeniach otwartych, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.”
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Kontakt:
Biuro Organizacji i Współpracy Zewnętrznej
tel. 17 866 1254/ 17 866 1401
email: bow@wsiz.rzeszow.pl