GRADUACJA 2023
Gala Absolwentów WSIiZ


18 listopada 2023 r. (sobota)
Aula KM8 | Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej

STUDIA I STOPNIA - godz. 10.00
STUDIA II STOPNIA - godz. 14.00
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE - godz. 14.00

Nazwisko:


Imię:


Płeć:


Telefon:


Adres e-mail: *

* Prosimy o podawanie adresu e-mail z wyłączeniem adresu studenckiego w domenie @student.wsiz.edu.pl , ponieważ studencki adres email stanie się nieaktywny po obronie pracy dyplomowej. Na wskazany e-mail prześlemy szczegóły organizacyjne Graduacji.


Kierunek studiów:

Nr albumu:


Czy podczas uroczystości towarzyszyć Ci będzie Rodzina/Przyjaciele?

Tak
Nie
Obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (zwana dalej „WSIiZ”).
2) Przestrzeganie zasad ochrony danych we WSIiZ, nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@wsiz.rzeszow.pl.
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do organizacji Graduacji oraz w celu wysyłania informacji o wydarzeniach otwartych, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.”
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.ZOBACZ RELACJE FILMOWE Z AUTORYTETAMI NAUKI I KULTURY

Kontakt:
Biuro Organizacji i Współpracy WSIiZ
tel. 17 866 1254/ 17 866 1161
email: bow@wsiz.edu.pl