FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na konferencję:


„Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”

 

Miejsce konferencji:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania,
ul. Sucharskiego 2, Klub Akademicki IQ
10 grudnia 2014r.
Czas: 8:30 - 12:30Imię:


Nazwisko:


Telefon kontaktowy:

E-mail:


Statut:

 

Koordynator ds. logistyki:


dr Marta Czyżewska
tel. kontaktowy: 17 866 11 20
e-mail: mczyzewska@wsiz.rzeszow.pl