"; } mysql_select_db("$naz_bazy"); return($mysql_link); } $mysql_link=connect_mysql(); $panel_dane[nazwa]='Nawymyslaj nam'; include('admin/kolorystyki/brudny_granat.inc.php'); ?>

Nazwisko:


Imię:


Adres e-mail:


Firma:

Numer telefonu: