FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

na Konkurs „Wiecznie żywe wspomnienia z WSIiZ”

Imię:


Nazwisko:


Data urodzenia:


E-mail:


Telefon kontaktowy:


Rok ukończenia studiów w WSIiZ:

Ukończony kierunek
studiów w WSIiZ:


Adres zameldowania:


Adres korespondencyjny:

(Prosimy nie wypełniać, jeśli adres do korespondencji pokrywa się z adresem zameldowania.)

Dołącz materiał konkursowy:

Akceptuję Regulamin Konkursu „Wieczne żywe wspomnienia z WSIiZ” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926. Ponoszę również pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych zawartych w deklaracji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany iż przysługuje mi prawo zmiany lub usunięcia moich danych osobowych. O wszelkich zmianach moich danych osobowych poinformuję Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poprzez e-mail: absolwent@wsiz.rzeszow.pl.